Game Info

Lang &Elend

Tournaments
Roundnet Raccoons 
Tournaments

Roundnerds HeHü

Roundnet Braunschweig 
Tournaments
Göttinger Gänse Roundnet 
Tournaments

Previous games:

Tobias - Jonas: 0 - 0 - 3
Tobias - Gerrit: 1 - 0 - 0
Thomas - Jonas: 0 - 0 - 1
Thomas - Gerrit: 1 - 0 - 0
Min 1 player/team